Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Odvolání na vysokou školu

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Josefina Novakova
Hlavni ulice 1
Praha 1


ČVUT – fakulta dopravní
Konvitská 20
110 00 Praha 1V Praze dne 19. 9. 2000

Věc: odvoláníVážený pane děkane,

Podle § 50 odst. (7) zákona číslo 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 12 Řádu přijímacího řízení ČVUT žádám o přezkoumání rozhodnutí ze dne 15. 9. 2000 o nepřijetí ke studiu v akademickém roku 2000/2001 v kombinované formě magisterského studijního programu Dopravního inženýrství a spoje na ČVUT v Praze na Fakultě dopravní.

Přestože jsem vyhověla stanoveným podmínkám pro přijetí ke studiu, nebyla jsem přijata z důvodu vysokého počtu uchazečů o toto studium.

Ke studiu na Vaší fakultě jsme se připravovala absolvováním Střední průmyslové školy strojní s velmi dobrými výsledky a k mým mimoškolním zájmům patří zejména manuelní opravy motorů, shromažďování novinek z vývoje automobilového průmyslu a v neposlední řadě účast na motocyklových závodech.

Využívám proto možnosti odvolání proti Vašemu rozhodnutí a věřím, že i jako dívka zvládnu náročné studium na Vaší fakultě.


Děkuji a jsem s pozdravem

Josefina Novakova

Příloha: doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přezkoumáním rozhodnutí o nepřijetí ve výši Kč 200,--

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT